March 2023 1 9 Report
Scianą boczną graniastosłupa prawidłowego jest prostokąt o bokach 10 cm i 20 cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tej bryły. Rozważ dwa przypadki. ​

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.