March 2022 1 35 Report
Pod wpływem siły o wartości 10N klocek o masie 2kg porusza się po poziomym podłożu wzdłuż linii prostej z przyspieszeniem o wartości 4 m/s2. Ile wynosi wartość siły tarcia w tym ruchu? Przyjmujemy, że opór powietrza jest znikomy.
Konieczne wyjaśnienia, wzory i obliczenia.



Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.