December 2018 1 52 Report
Temat:Opisujemy ruch jednostajny prostoliniowy
III.Fizyka wokół nas
1.Kierowca, który jedzie samochodem ruchem jednostajnym prostoliniowym, przejechał obok znaku drogowego przedstawionego obok. ->( 60 ) nie zmieniając
swej szybkości, kierowca przebył od tego miejsca drogę 2,5 km w czasie 2 min, po czym został zatrzymany przez policjanta, który ukarał go mandatem za naruszenie przepisów ruchu drogowego.Czy policjant miał rację? Uzasadnij odp.


V."Fizyczne rachunki" , czyli rozwiązujemy zadania rachunkowe ( i nie tylko )
1.Narysuj wykres v(t) dla rowerzysty jadącego ze stałą szybkością 1,5m/s.Nie zapomnij oznaczyć osi!

Oblicz , jaką drogę przebył rowerzysta po 5 sekundach ruchu.Zaznacz tę drogę na wykresie v(t).


2.Wyraź szybkość 108 km/h w m/s , a szybkość 5 m/s w km/h.
108 km/h=
5 m/s=

3.Koła wagonu kolejowego stukają w chwili przejazdu przez połączenia szyn. Pasażer naliczył 91 stuknięć w czasie 1 minuty (rozpoczął liczenie na początku
pierwszej szyny). Długość jednej szyny wynosi 25m. Ułóż 3 pytania, na które można odpowiedzieć na podstawie podanych informacji. Udziel odpowiedzi na te pytania.

VIII. " Rozrywkowa" fizyka
2.Wymyśl sposób na łatwe zapamiętanie wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym s = vt. Nam wzór ten kojarzy się ze słowem
S=W a T
Swat to w dawnych czasach człowiek ,który kojarzył pary małżeńskie.


Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.