September 2019 0 375 Report
Pomocy!!!!!!!!!!!! daje naj

korzystając z tabeli na S. 237, podaj nazwy substancji o:
a) największej gęstości
b) najmniejszej gęstości
c) najwyższej temperaturze wrzenia
d) najniższej temperaturze wrzenia
e) najwyższej temperaturze topnienia
f) najniższej temperaturze topnienia

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.