December 2022 1 8 Report
odpowiedz na pytania:

1. Kim jest Hiob?

2. Jaka jest bezpośrednia przyczyna cierpień Hioba?

3. Jak na cierpienie Hioba reagują jego przyjaciele?

4. Jaką postawę przyjmuje Hiob w swoim cierpieniu?

5. Jak Bóg tłumaczy ludzkie cierpienie?

7. Czy Bóg sprawiedliwie rządzi światem?

- co to jest teodycea


Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.