October 2020 0 224 Report
oblicz jakie ciśnienie może wywierać klocek na powierzchnię, na której spoczywa. Trzy krawędzie klocka są równe: a= 5cm, b= 4cm, c= 10 cm. Masa klocka 1kg​
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.