March 2022 1 42 Report
Napisz rozprawkę na wybrany temat, praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.
1. Udowodnij na podstawie poznanych utworów, że twórcy średniowieczni nawiązywali do motywu śmierci i umierania.
2. Udowodnij na podstawie poznanych utworów, że twórcy średniowieczni nawiązywali do motywu miłości.
3. Udowodnij na podstawie poznanych utworów, że literatura średniowiecza miała charakter pouczający.​
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.