April 2022 0 77 Report
Napisz jak najwięcej przedmiotów lub zwierząt fantastycznych z książki "Magiczne drzewo, czerwone krzesło". Do każdego przedmiotu lub zwierzęcia napisz 2-3 sceny z uczestniczącym zwirzęciem lub przedmiotem. Może być czerwone krzesło jako przedmiot. Proszę o odpowiedź max. 3 godz. Daje naj i 45 punktów.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.