March 2023 1 14 Report
Na szybko prosze 7. Określ rodzaj wiązania chemicznego w następujących związkach oraz sposób
jego tworzenia:
NaCl
MgO
0₂
CO₂

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.