April 2019 0 1K Report
Na podstawie planu Zakopanego wykonaj polecenia
c) Podaj kierunki w których należy się udać aby dojść ze skrzyżowania ulic Kościeliskiej i Kasprusie (B1) do obiektów wymienionych poniżej
A. Willa Cicha -kolor zielony
B. Muzeum Karola Szymanowskiego- kolor niebieski

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.