March 2022 1 80 Report
Które zdania są prawdziwe, a które fałszywe:

1. Informacje dotyczące tajnego referatu na temat zbrodni stalinowskich dotarły do Europy Zachodniej za pośrednictwem Radia Wolna Europa

2. Do interwencji w Czechosłowacji doszło po ogłoszeniu przez przywódców państw komunistycznych tzw. doktryny Breżniewa

3. Politykiem, który stał na czele Węgier w okresie rewolucji węgierskiej, był Imre Nagy

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.