May 2022 1 67 Report
Korzystając z informacji przesłanych w załączniku, zastanów się i zaplanuj co zrobiłbyś z oszczędnościami w kwocie 50 000 zł. Uzasadnij swoją decyzję. Pamiętaj o określeniu jakie kryteria wyboru formy inwestowania są dla Ciebie najistotniejsze (płynność, stopa zwrotu, bezpieczeństwo, ryzyko).

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.