October 2018 1 17K Report
1. Pawongan kang nduweni jejibahan nglantarake adicara diarani
a. Pamedhar sabda
b. Dwijawara
c. Pranatacara
d. Duta saraya
2. Adicara ana ing sripah utawa lelayu diarani
a. adiwicara
b. adilaya
c. gitawicara
d. adipralaya
3. sangune tumrap pranatacara kaya ing ngisor iki,kajaba/kecuali...
a. olah basa lan sastra
b. olah subasito
c. olah busana
d. olah rasa
4. pocapan/lafal pranatacara kudu cetha, wirama becik, iki ateges nggatekake...
a. olah swara
b. olah basa
c. olah sastra
d. olah wirama
5. tembung liya pranatacara kaya ing ngisor iki, kajaba/kecuali...
a. pambiwara
b. pranata adicara
c. pranata titi laksana
d. juru paniti priksa
Tolong bantuannya ya...
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.