June 2023 1 11 Report
bisane mung nyadhong dhawuh ukara kasebut kalebu Tembung purwakanthi


A.Guru swara
B.Guru sastra
C.Guru basa
D.Lumaksita


Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.