June 2022 1 82 Report
Ładunek jednego atomu o wartości 1,6 10¹⁹C nazywamy....
W obecności ładunku zewnętrznego cząsteczki izolatora stają się...

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.