May 2022 2 32 Report
7 Uzupełnij zdania 1-5. Wykorzystaj
w odpowiedniej formie wyrazy podane
w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności
podanych wyrazów, trzeba natomiast - jesli
jest to konieczne - dodacinne wyrazy, tak
aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie
poprawne Wymagana jest pełna poprawnos
ortograficzna wpisywanych fragmentów.
Uwaga! W kazdą luke motesz wpisac
maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to
wyrazy już podane Odpowiedzi zapisz
w zeszycie

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.