December 2018 1 36K Report
1. Seorang pemain dinyatakan menang dalam satu set permainan tenis meja apabila telah mencapai angka...
A. 10 angka
B. 11 angka
C. 25 angka
D. 21 angka
E. 15 angka

2. Pada pertandingan tenis meja, deuce diberikan apabila kedudukan angka...
A. 8 - 8
B. 9 - 9
C. 10 - 10
D. 11 - 11
E. 12 - 12

3. Seorang pemain dinyatakan menang dalam satu set permainan bulutangkis apabila telah mencapai angka..
A. 10 angka
B. 11 angka
C. 25 angka
D. 21 angka
C. 15 angka

4. Pada pertandingan ganda putra, deuce diberikan apabila kedudukan angka...
A. 17 - 17
B. 18 - 18
C. 19 - 19
D. 20 - 20
E. 21 - 21

Jwb yang bener yaa, jgn ngasal2 thanks
More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.