2 weeks ago 1 24 Report
Zaproponuj teoretycznie możliwe sposoby otrzymywania tlenku żelaza 3 na drodze następujących reakcji:
a) Bezpośredniej syntezy z pierwiastków:
b)utleniania niższych tlenków:
c)Rozkładu soli:
d)Rozkładu wodorotlenków:
byłabym bardzo wdzięczna za pomoc!

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2022 KUDO.TIPS - All rights reserved.