3 weeks ago 1 25 Report
Zadanie 8 Średnia wieku 12 pracowników pewnej firmy wynosi 30 lat. Gdy przyjęto nowego pracownika średnia wieku pracowników zwiększyła się o rok. Ile lat ma nowy pracownik?

Zadanie 9 Średnia wieku rodziców i ich dwójki dzieci wynosi 23 lata. Gdyby uwzględnić wiek dziadka, to średnia wieku wszystkich pięciu osób byłaby równa 31 lat. Ile lat ma dziadek?​

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2022 KUDO.TIPS - All rights reserved.