June 2019 1 13K Report
Titikane teks non sastra yaiku..
A. wujud reriptan nganggo basa kang endah lan gampang dimangarteni
B. wujud reriptan nganggo basa kang agung, lungit, lan isine jero
C. wujud reriptan nganggo basa endah, ngemu wirama, wirasa panyurasane gumantung sing maca
D. wujud reriptan kang isine kasunyatane lan kaendahane urip ing ndonya, nuwuhake pamikat
E. wujud reriptan kang isine pasulayane urip ing madyane bebrayan

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2022 KUDO.TIPS - All rights reserved.