3 weeks ago 1 24 Report
Jaką politykę prowadził Edward Gierek jako I sekretarz KC PZPR w następujących dziedzinach?
a)polityka gospodarcza (podaj trzy przykłady decyzji i działań E. Gierka),
b)polityka zagraniczna (podaj 3 informacje),
c)działania wobec strajkujących (podaj informację)
​.

Recommend QuestionsLife Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2022 KUDO.TIPS - All rights reserved.