2 weeks ago 2 31 Report
Hej czy ktoś podpowie co to czasowniki dokonane a czsowniki niedokonane. DAJE NAJ.

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2022 KUDO.TIPS - All rights reserved.