September 2018 1 331 Report
1.Do kiszenia ogórków stosuje sie 8-procentowy roztwór soli kuchennej w wodzie . Oblicz ile wody należy odparować z 800g 5-procentowego roztworu soli , aby otrzymać zalewę do kiszenia ogórków.
2.w 400g wody rozpuszczono 50 g CaCI2*6H2O. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
3. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 100g FeCI3*6 H2O w 1 kg wody.
4.Oblicy ilu gramow Na2CO3(10H2O i ilu graów wody potrzeba do pryzgotowania 250 g 20 procentowego roztworu weglanu sodu Na2CO3.
5.Okresl co oznacza , ze stezenie procentowe roztworu wynosi Ł
a)10%
b)36%
c)21,5%
d)5,5%
6.Ile gramów wody i ile gramów soli glauberskiej Na2SO4 * 10 H2O należy przygotować , aby otrzymać 0,5 kg 10-procentowego roztworu?
7.Ile gramów Ca(NO3)2 * 4 H2O należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór 5- procentowy ?
8. W 300g wody rozpuszczono Bal2 * 2 H2O i otrzymano roztwór 2- procentowy . Oblicz ile gramów Bal2* 2H2O rozpuszczono w tej ilości wody.
9. Oblicz stężenie procentowe roztworu chlorku baru BaCI2 w temperaturze 20 C , jeżeli jego rozpusczalność w tej temperaturze wynosi 35,7 g.
10.korzystając z wykresu rozpusczalności substancji , oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu NH4CI w temperaturze 80 C.
11. Oblicz rozpuszczalność chlorku sodu Na CI w temperaturze 50 C , jeżeli stężenie jego nasyconego roztworu w tej temperaturze wynosi 27%.
12.Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu NaCI w temperaturze 20 C dodano 200g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
13.Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać 63- procentowy roztwór kwasu azotowego (V) z 10- procentowym roztworem tego kwasu , aby otrzymć roztwór 30 - procentowy.
14. Oblicz , w jakim stosunku masowym należy zmieszać 45-procentowy roztwór kwasu siarkowego
(VI) z wodą , aby otrzymać roztwór 10 - procentowy.
15. Oiblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 96-procentowy roztwór kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84 g/cm3 z wodą , aby otrzymać roztwór 20 proccentowy .
16.Oblicz ile gramów wody i ile gramów 35- procentowego roztworu należy zmieszac , aby otrzymać 900g roztworu 20 -procentowego.
17.Oblicz do ilu gramów wody należy wlać 150g roztworu 30 procentowego , aby powstał roztwór o stężeniu 22, 5 %
18. zmieszano ze soba dwa roztwory tej samej substancji : 100g 2- procentowego roztworu i 50 g roztworu 0,5 procentowego . jakie jest stężenie procentowe powstałego w ten sposób roztworu?
19.DO naczynia zawierajacego 200g 4 -procentowego roztworu kwasu solnego dodano roztwór tego samego kwasu o innym stężeniu . Oblicz jakie było stężenie procentowe dodanego roztworu , jesli otrzymano 300g roztworu o stężeniu 5 % .
20.Oblicz jakie ilości roztworów : 10 - procentowego i 1-procentowego siarczanu (VI) miedzi (II) uczeń zmieszał w naczyniu , jesli otrzymał 900g 2 - procentowego roztworu.

More Questions From This User See All

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 KUDO.TIPS - All rights reserved.